Website đang tạm dừng để cập nhật!
(website is under construction)


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại: (84 8) 22.211.057 - Fax: (84 8) 22.210.408 - Email: info@pecc2.com