Phim ngành điện

NLSCHKD Tập 20 CN NHIỆT ĐIỆN THAN, ĐẨY LÙI THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG
NLSCHKD Tập 19 XỈ THAN, NGUỒN NGUYÊN LIỆU MỚI CHO XÂY DỰNG
NLSCHKD TẬP 18 ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG TÌM MỘT TIẾNG NÓI CHUNG
NLSCHKD TAP 17 BÊN DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN NƠI NÀY QUÊ MỚI
NLSCHKD Tập 16 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
NLSCHKD Tập 15 NGƯỜI GIỮ DÒNG ĐIỆN SÁNG MÃI
NLSCHKD Tập 14 GIẢI OAN CHO NHỮNG DÒNG SÔNG THỦY ĐIỆN
NLSCHKD Tập 13 SỨC SỐNG MỚI CHO ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN
NLSCHKD TẬP 12 TỪ SÔNG ĐÀ ĐẾN SÊ SAN
NLSCHKD TẬP 11 KHI DÒNG SÊRÊPÔK DỪNG BƯỚC RONG CHƠI
NLSCHKD TAP 10 NGUỒN SÁNG TRÊN 2 DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC
NLSCHKD TẬP 9 NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ, VĨNH TÂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN MIỀN NAM
NLSCHKD Tập 8 Phát triển năng lượng tái tạo tiềm năng và rào cản
NLSCHKD Tập 7 Nguồn tài nguyên khí quan trọng cho phát điện
NLSCHKD Tập 6 Nhiệt điện than hiểu đúng về công nghệ sạch
NLSCHKD Tập 5 Gỡ khó cho điện gió
NLSCHKD Tập 4 Nhiệt điện than và môi trường
NLSCHKD Tập 3 Nhiệt điện than và môi trường chuyện đang kể
NLSCHKD Tập 2 Nhiệt điện than và môi trường
Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu Tập 1 Vàng đen đến từ lòng đất
ĐMT Bài toán khó cho lưới truyền tải
Xỉ than nguồn nguyên liệu mới trong xây dựng

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2