Tin tức & Sự kiện

Ngày 16/4, tại tỉnh Trà Vinh, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng và công tác sản xuất, vận hành của các nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.
Lễ ký kết Giao ước đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV năm 2019 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/4, tại Trà Vinh.
       Trang 1 / 80 (794  phần tử)

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2