Thông báo mời thầu gói thầu 07.4: Cung cấp và thi công hệ thống M&E
08/07/2020 14:51
- 867 lần đọc
Trung tâm thiết kế PECC2 - Thủ Đức

Vui lòng xem thông báo đính kèm (TBMT)

Thông tin đấu thầu khác

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2