Thông báo mời thầu: Dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt cho nhà máy Điện mặt trời Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Giai đoạn 1
20/06/2019 08:10
- 515 lần đọc
 

Dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt cho nhà máy Điện mặt trời Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Giai đoạn 1 -  (download file)

Thông tin đấu thầu khác

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2