Thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh, Gói thầu: Thi công cọc Dự án: Nhà xưởng Xí nghiệp Cơ điện tại Khu công nghiệp Long Khánh.
24/10/2019 08:54
- 339 lần đọc
 

Thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh.
Gói thầu: Thi công cọc
Dự án: Nhà xưởng Xí nghiệp Cơ điện tại Khu công nghiệp Long Khánh (Xem chi tiết)

Thông tin đấu thầu khác

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2