Năng lực tư vấn lưới điện

Trung tâm Tư vấn Lưới điện (TLĐ) trực thuộc PECC2 đã và đang cung cấp các dịch vụ cho các công trình lưới điện khắp cả nước, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng, trong đó có nhiều công trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên phong tại Việt Nam.

DỊCH VỤ

ĐD 500kV Bắc – Nam vượt sông Gianh

TBA 500kV Nhà Bè

 • Tư vấn, thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình đường dây, trạm biến áp truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 500kV thuộc các giai đoạn: Quy hoạch; Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng; Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán; Lập bản vẽ thi công, Hồ sơ mời thầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu; Giám sát tác giả;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch đền bù tái định cư; kế hoạch quản lý môi trường… theo yêu cầu của các tổ chức cho vay vốn;
 • Phối hợp với tư vấn nước ngoài thiết kế các dự án đường dây và trạm biến áp, bao gồm đường dây cáp ngầm xuyên biển, trạm biến áp GIS;
 • Giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp trong và ngoài nước;
 • Tổng thầu EPC
 • Tư vấn quản lý dự án đối với các dự án đường dây và trạm biến áp;
 • Tham gia xây dựng quy trình quy phạm xây dựng và nghiên cứu các vấn đề liên quan

THẾ MẠNH

1. Đơn vị tư vấn trong nước tiên phong thiết kế:

 • Đường dây trên không 500kV 2 mạch
 • Đường dây hỗn hợp 500/220/110kV nhiều mạch hỗn hợp
 • Đường dây cáp ngầm 220kV
 • Đường dây cáp ngầm xuyên biển 110kV
 • Đường dây trên không vượt biển (22kV lên đến 220kV)
 • Trạm GIS 220; 110kV
 • Đường dây trên không dùng cột thép ống đơn thân đầu tiên

2. PECC2 tiên phong áp dụng cộng nghệ thiết kế 3D cho đường dây và trạm biến áp trên nền tảng số liệu khảo sát 3D dùng công nghệ không ảnh với phần mềm PLS CADD cho các dự án sau:

Thiết kế TBA trên mô hình 3D

 • ĐD 220kV Hòa Bình – Hà Đông, Thành Mỹ - Duy Xuyên
 • ĐD 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2, Quảng Trạch – Vũng Áng, Nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối
 • TBA 110kV: TBA Lak, Huế 4, Vân Phong, Vịnh Cam Ranh, Bố Trạch 2
 • TBA 220kV: Dương Kinh, Thủy Nguyên
 • TBA 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối
 • TBA 500kV Dốc Sỏi, Sân phân phối 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch

3. Dự án EPC

Trạm 500kV Vĩnh Tân

 • Năm 1995: Khởi đầu hoạt động EPC,  PECC2 là nhà thầu chính dự án EPC  đấu nối NMNĐ Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1 Mở rộng với lưới điện quốc gia
 • Năm 2011: Thành viên liên danh nhà thầu (đảm nhận phần kỹ thuật) gói thầu số 6, số 7 dự án di dới lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity
 • Đặc biệt năm 2015: PECC2 là tổng thầu EPC (TLĐ đảm nhận phần Kỹ thuật và làm tư vấn giám sát của tổng thầu EPC) cho dự án trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2