CÁC DỰ ÁN EPC

CÁC DỰ ÁN EPC
1995 – 1996, 1998 Thành viên chính của Liên danh Tổng thầu Dự án đấu nối Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1 Mở rộng với Hệ thống điện quốc gia
2011-2014 Thành viên chính trong Liên danh Tổng thầu Dự án Di dời lưới điện 500/220kV thuộc Dự án Nhà Bè Metrocity.
2014-2018 Tư vấn trong nước đầu tiên là thành viên của Tổ hợp Tổng thầu EPC (Doosan – Mitsubishi – PECC2 – Pacific), cùng với Doosan đảm nhận công tác thiết kế và quản lý dự án cho Hợp đồng EPC - Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1200MW), đồng thời thực hiện công tác mua sắm và chế tạo cho 1 số hạng mục BOP trong dự án như ESP, CHS, trạm khí nén, kênh/đường ống nước làm mát … đây là một trong ba dự án điện có tổng mức đầu tư trên một tỷ USD được thực hiện theo cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2013-2020.
2015-2019 Vĩnh Tân 4 Mở rộng với quy mô công suất 1x600MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2019 có TMĐT khoảng hơn 600 triệu USD. TV2 là thành viên của Tổ hợp Tổng thầu EPC (Doosan – Mitsubishi – PECC2 – Pacific), cùng với Doosan đảm nhận công tác thiết kế và quản lý dự án, đồng thời thực hiện công tác mua sắm và chế tạo cho 1 số hạng mục BOP trong dự án như ESP, CHS, trạm khí nén…
2016 – 2017 Tổng thầu EPC dự án trạm cắt 500kV Vĩnh Tân.
2016 -2017 Cải tạo nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2