ABOUT

For over 35 years of development, Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) has been growing significantly and becoming one of leading brand names in Power Sector of Vietnam. Company’s reputation has been closely connected with over 100 power source projects and hundreds of power network projects nationwide.

BUSINESS FIELDS

 
 
Over 100 power source projects
> 25.000MW
Over 150 substations
> 28.000MVA
Over 400 tranmission lines
> 6000 KM
O&M Service provision
> 2300 MW
 
 

Investor

Effective cooperation with partners; Constantly increasing the value of the company and the interests of shareholders
 

Coperate Governance

 
 

Information Disclosure

 
 

General Meeting of Shareholders

 
 

Reports

 

NEWS

09/08/2022

PECC2 KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI LS ELECTRIC

Chiều ngày 22/07/2022, tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) với Tập đoàn LS Electric. 
10/08/2022

CÔNG AN TP. THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VÀ DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC & CNCH CHO CƠ SỞ PECC2 NĂM 2022

Sáng ngày 5/8/2022 vừa qua, lực lượng chữa cháy PECC2 đã phối hợp với Công an Thành phố Thủ Đức tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2022.
29/06/2022

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI HẬU GIANG

Chiều 29/06/2022, tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dự án Nhà Máy điện Sinh khối Hậu Giang giữa Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang (HBE) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2).