ABOUT

For over 35 years of development, Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) has been growing significantly and becoming one of leading brand names in Power Sector of Vietnam. Company’s reputation has been closely connected with over 100 power source projects and hundreds of power network projects nationwide.

BUSINESS FIELDS

 
 
Over 100 power source projects
> 25.000MW
Over 150 substations
> 28.000MVA
Over 400 tranmission lines
> 6000 KM
O&M Service provision
> 2300 MW
 
 

Investor

Effective cooperation with partners; Constantly increasing the value of the company and the interests of shareholders
 

Coperate Governance

 
 

Information Disclosure

 
 

General Meeting of Shareholders

 
 

Reports

 

NEWS

27/07/2021

Kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020
 
27/07/2021

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH
 
14/05/2021

Lắp đặt thành công trụ tuabin đầu tiên, Dự án Nhà máy Điện gió Tân Thuận hướng tới mục tiêu vận hành thương mại (COD) toàn nhà máy trước 31/10/2021

Sau thời gian nỗ lực phấn đấu thi công trong điều kiện khó khăn về thời tiết, ngày 12/5/2021, Dự án Nhà máy Điện gió Tân Thuận do Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Cà Mau (CMC) làm chủ đầu tư đã bắt đầu lắp trụ tuabin đầu tiên.