Thư ngỏ từ Tổng Giám đốc

Trải qua hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát thiết kế và giám sát xây dựng các công trình nguồn và lưới điện, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã không ngừng phát triển và đã trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong ngành năng lượng Việt Nam.

Với đội ngũ quản lý điều hành nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân có trình độ chuyên môn, kỹ năng và tay nghề cao, được đào tạo, rèn luyện qua các công trình thực tế bên cạnh các Tư vấn nước ngoài, PECC2 ngày nay tự tin đảm nhận và cam kết chất lượng dịch vụ cho tất cả các loại dự án điện, kể từ điều tra khảo sát, lập qui hoạch, đến thiết kế, giám sát thi công và quản lý xây dựng.

Trên nền tảng hoạt động cốt lõi là dịch vụ tư vấn, với lợi thế về địa điểm và đất đai cũng như kinh nghiệm lựa chọn và phát triển dự án, Công ty đồng thời tích cực triển khai các hoạt động Kinh doanh và Đầu tư, phát triển thị trường nước ngoài, nhằm mục đích phát triển bền vững Công ty, nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

Với sự thống nhất ý chí, quyết liệt trong hành động, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý, PECC2 không ngừng nỗ lực tìm tòi, tập trung mọi giải pháp trí tuệ cho sự thành công của từng dự án và cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong vận hội mới của toàn dân tộc!

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

NGUYỄN CHƠN HÙNG

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2