Dịch vụ “khám sức khỏe” nhà máy điện mặt trời của PECC2POM

Tiếp tục phát triển năng lực quản lý vận hành các nhà máy điện, PECC2POM đã làm chủ và cung cấp dịch vụ “khám sức khỏe” nhà máy điện mặt trời thông qua công tác thí nghiệm đo tỷ lệ hiệu suất (PR) được thực hiện hiệu quả ở hai Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2.

Chỉ số tỷ lệ hiệu suất (PR) là chỉ số thể hiện hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ bức xạ mặt trời thành điện năng của các tấm pin mặt trời. Chỉ số PR cao cho ta biết hệ thống của nhà máy điện mặt trời đang được vận hành tốt. Việc đo PR định kỳ sẽ đánh giá tình trạng “sức khoẻ” của nhà máy để có thể điều chỉnh công tác vận hành và bảo trì tốt hơn. Căn cứ vào kết quả đo PR, PECC2POM sẽ cung cấp thêm dịch vụ đánh giá tình trạng nhà máy và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu suất nhằm tăng sản lượng phát điện cho khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm trong vận hành và bảo trì trên 1.600MWp nguồn điện mặt trời, PECC2POM đã giới thiệu và cung cấp dịch vụ đo tỷ lệ hiệu suất cho các NMĐMT nhằm đem lại hiệu quả vận hành cho các nhà máy, trong đó có các nhà máy đang được PECC2POM quản lý vận hành. Để thực hiện được thí nghiệm đo tỷ lệ hiệu suất với độ chính xác cao nhất, PECC2POM đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại có độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 61724:2017 cùng với việc huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đội ngũ kỹ thuật viên của PECC2POM bởi các nhà sản xuất thiết bị.

Để thực hiện dịch vụ “khám sức khỏe” cho NMĐMT Gio thành 1 (50MWp) và NMĐMT Gio Thành 2 (50MWp) đặt tại huyện Gio Thành, tỉnh Quảng Trị, PECC2POM đã huy động nhân sự cùng thiết bị đo đến hai nhà máy này để tiến hành đo PR từ ngày 01/04/2021 đến ngày 18/05/2021.

Thiết lập, vận hành trạm đo tại NMĐMT Gio Thành 1, 2

PECC2POM đã thiết lập, vận hành 04 trạm đo cho mỗi nhà máy phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 61724:2017. Các trạm đo bao gồm các cảm biến bức xạ, cảm biến nhiệt độ, bộ thu thập xử lý số liệu (các thiết bị có cấp chính xác cao nhất – Class A).

Thiết bị chính dùng trong thí nghiệm đạt tiêu chuẩn IEC 61724:2017

Kết quả thí nghiệm đo PR được thể hiện ở hình sau:

Kết quả thí nghiệm đo PR cho NMĐMT Gio Thành 1

Kết quả thí nghiệm đo PR cho NMĐMT Gio Thành 2

Kết quả thí nghiệm đo PR cho thấy 02 nhà máy này thực tế tốt hơn so với thiết kế và nhà máy đang được vận hành, bảo trì đúng. Trong trường hợp PR thấp hơn giá trị mong muốn, đội ngũ vận hành của PECC2POM sẽ có những biện pháp nhằm khôi phục “sức khoẻ” nhà máy bằng cách vệ sinh các tấm pin quang điện, kiểm tra khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống.

Với dịch vụ được thực hiện thành công ở hai NMĐMT Gio Thành 1 và Gio Thành 2, PECC2POM tự tin mở rộng dịch vụ “khám sức khỏe” này cho nhiều nhà máy điện mặt trời khác trong thời gian tới.

 

Thực hiện: Quỳnh Châu

Chia sẻ: