Đổi mới văn hóa PECC2: Từ sổ tay vươn mình đến “giấc mơ số”

Nhà tư vấn quản lý huyền thoại Peter Drucker có một phát biểu rất nổi tiếng: “Culture eats strategy for breakfast” (Tạm dịch: Chiến lược chỉ là bữa ăn sáng của văn hóa doanh nghiệp). Câu nói này ngụ ý doanh nghiệp với một nền văn hóa mạnh mẽ chính là con đường vững chắc dẫn đến thành công. Tại PECC2, tổ biên tập và hoàn thiện sổ tay văn hóa đang “chạy nước rút” để hoàn thành cuốn sổ tay này trước ngày 01/7/2021, đây cũng được xem là món quà ý nghĩa để chào mừng sinh nhật Công ty.

Một trong những tầm nhìn đến năm 2025 của PECC2 là trở thành doanh nghiệp công nghệ số, trong đó việc khẳng định năng lực số chính là lợi thế cạnh tranh. Đặc trưng của chuyển đổi số thành công là tính cộng tác trong công việc, lấy khách hàng làm trung tâm và tạo môi trường mở giúp nhân viên không ngừng học hỏi, tư duy và mạnh dạn đưa ra ý kiến. Vì vậy, đổi mới văn hóa công ty theo định hướng văn hóa chuyển đổi số sẽ là một trong những hướng đi đúng đắn giúp PECC2 có thể nhanh chóng chạm đến “giấc mơ số”.

Đổi mới sổ tay chính là góp phần đổi mới văn hóa. Sổ tay văn hóa mang sứ mệnh truyền thông các giá trị cốt lõi để định hướng hành vi và gắn kết mọi người cùng đồng tâm hiệp lực hiện thực hóa “giấc mơ số” PECC2. Với mong muốn xây dựng một cuốn sổ tay gần gũi, thiết thực và dễ sử dụng với người PECC2, tổ biên tập đã chủ động nghiên cứu các tài liệu tham khảo như sách văn hóa doanh nghiệp và các tài liệu văn hóa của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các ý tưởng thiết kế đổi mới về hình thức và nội dung. Về cơ bản, cấu trúc sổ tay văn hóa PECC2 gồm ba thành phần chính: (1) Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi, (2) Chuẩn mực đạo đức và (3) Quy tắc ứng xử.

Cấu trúc sổ tay văn hóa PECC2

(1) Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh, tầm nhìn là “kim chỉ nam” cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của một doanh nghiệp. Để đảm bảo văn hóa doanh nghiệp được thực thi, nhận thức của nhân viên về sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của nơi mình gắn bó làm việc là rất cần thiết. Phần mở đầu của sổ tay văn hóa truyền tải đến các nhân sự sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi của PECC2 với 3 trụ cột chính “Tinh thần phụng sự - Đam mê nghề nghiệp - Đổi mới sáng tạo”. Các giá trị cốt lõi được mô tả một cách súc tích, đi kèm với những chỉ dẫn hành động cụ thể, giúp các thành viên PECC2 nuôi dưỡng niềm đam mê nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và tư duy đổi mới sáng tạo, làm tiền đề để bản thân ngày càng hoàn thiện, tạo ra giá trị đặc trưng của PECC2 và đóng góp sức mình cho sự phát triển bền vững của công ty.

(2) Chuẩn mực đạo đức: nhằm tiếp tục khẳng định niềm tự hào và danh tiếng của PECC2, mỗi thành viên cam kết thực hiện và duy trì các chuẩn mực về đạo đức, bao gồm: Danh dự và Chính trực (giữ lời hứa, nói đi đôi với làm, nói đúng sự thật và làm điều đúng đắn); Công tâm và Tôn trọng (vô tư và khách quan, tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và tôn trọng các tài nguyên được giao phó); Trách nhiệm và Minh bạch (biết nhận lấy chủ thể đối với hành vi và kết quả hành động; công khai và minh bạch trong công việc và hành xử).

Ngoài các định nghĩa về từng chuẩn mực đạo đức, sổ tay văn hóa còn kèm theo ví dụ những hành vi chuẩn mực và hành vi gây hại, để giúp người đọc dễ dàng tự đánh giá bản thân. Trường hợp người đọc phân vân không biết hành vi của mình có được chấp nhận hay không, họ có thể tham khảo các câu hỏi tại mục Chỉ dẫn tư duy đạo đức trước khi hành động;

(3) Quy tắc ứng xử: văn hóa giao tiếp và ứng xử có thể được ví như “bộ mặt” của một công ty. Do đó, thiết lập một bộ quy tắc hướng dẫn cách giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp thật sự rất cần thiết. Để mỗi thành viên đều là một “đại sứ thương hiệu” của PECC2, sổ tay văn hóa đưa ra gợi ý một số nguyên tắc ứng xử như: chủ động chào hỏi đồng nghiệp và đối tác; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua lời nói và văn bản; tăng năng suất và hiệu quả công việc bằng cách giữ gìn môi trường làm việc gọn gàng, quản lý thời gian hiệu quả…; ứng xử lịch sự trong không gian chung bằng cách tôn trọng tài sản Công ty hay thói quen xếp hàng tại căn-tin; tác phong chuyên nghiệp khi tham dự họp (đúng giờ, chuẩn bị trước khi họp, tập trung lắng nghe…).

Được biên soạn với tiêu chí: đổi mới nội dung - sáng tạo hình thức , sổ tay văn hóa sắp ra mắt kỳ vọng sẽ là một tài liệu hướng dẫn gần gũi, dễ thực hiện, giúp các thành viên PECC2 định hướng đúng đắn nhận thức, hành vi của mình, thêm yêu mến công việc và tạo nền móng để PECC2 theo đuổi thành công sứ mệnh, tầm nhìn đặt ra.

Thực hiện: Duyên Anh, Nhi Đỗ

Chia sẻ: