Khai trương Cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị tổng hợp

Cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị tổng hợp trực thuộc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam

Cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị tổng hợp trực thuộc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam, một đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, đã được chính thức khai trương vào ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại 50A Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức TP. HCM. Tham dự khai trương có Ông Trương Khắc Len, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Trọng Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Xí nghiệp và đại diện các Phòng quản lý và Sản xuất thuộc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam; đại diện các đối tác chiến lược.