Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty._x000D_ - Thời gian họp: 8h00 thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2009_x000D_ - Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Victory - Số 14, Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM_x000D_

Xem chi tiết

Chia sẻ: