TIN TỨC

01/07/2021
Khởi nguồn từ nhiệm vụ khảo sát phục vụ xây dựng công trình thủy điện Trị An, đến nay, PECC2 đã đi qua hành trình tròn 36 năm làm việc miệt mài, không ngừng nỗ lực của biết bao thế hệ. Nếu 35 năm là một cột mốc để cả tập thể nhìn lại một hành trình đáng tự hào, thì đến năm thứ 36, PECC2 đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp nhanh với tốc độ chuyển đổi số của toàn xã hội nói chung và lĩnh vực năng lượng nói riêng.
25/03/2009
Ngày 7/1/2009, Tập đoàn Janakuasa Sdn Bhd (Malaysia) đã ký với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) một Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn trị giá 1,8 triệu USD cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện than Duyên Hải 2 sẽ được xây dựng tại tỉnh Trà Vinh.
20/03/2009
Năm 2008, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, HĐQT Công ty đã quyết định chi trả tạm ứng cổ tức năm 2008 là 10% bằng tiền mặt.
20/03/2009
Mẫu giấy đề nghị chi trả cổ tức của VIS đã được Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông qua.
20/03/2009
Tháng 5/2008, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện đã ký hợp đồng ủy thác Quản lý cổ đông và Chi trả cổ tức cho Công ty CP Chứng khoán Quốc tế (VIS) nhằm tạo điều kiện thuận lợi giao dịch và quản lý cổ phiếu Công ty cho mọi cổ đông.
20/03/2009
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sẽ được tổ chức vào ngày 28/4/2008, Công ty CP TVXD Điện 2 thông báo đến các Quý cổ đông của Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và thanh toán cổ tức năm 2007.
20/03/2009
Ngày 19/12/2008 HĐQT Công ty đã thông qua Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 phục vụ cho Niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội.