TIN TỨC

01/07/2021
Khởi nguồn từ nhiệm vụ khảo sát phục vụ xây dựng công trình thủy điện Trị An, đến nay, PECC2 đã đi qua hành trình tròn 36 năm làm việc miệt mài, không ngừng nỗ lực của biết bao thế hệ. Nếu 35 năm là một cột mốc để cả tập thể nhìn lại một hành trình đáng tự hào, thì đến năm thứ 36, PECC2 đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp nhanh với tốc độ chuyển đổi số của toàn xã hội nói chung và lĩnh vực năng lượng nói riêng.
20/03/2009
Ngày 22/9/2007 Đại hội thành lập Công ty CP TVXD Điện 2 đã thông qua Biên bản Đại hội của Công ty
20/03/2009
Thực hiện chỉ đạo của EVN, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành chi trả phần Lãi tiền nộp mua cổ phần cho các cổ đông của Công ty.
19/03/2009
Về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty tư vấn xây dựng điện 2 thành Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2
01/01/1970
Ngày 22/9/2007, Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Nghị quyết Đại hội của Công ty
01/01/1970
Cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị tổng hợp trực thuộc Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam
01/01/1970
Đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã hăng hái tham dự hoạt động “Hiến máu tình nguyện vì cộng đồng”