Tin tức

21/06/2021

Với nhu cầu số hóa càng tăng cao, công nghệ luôn được đánh giá là lĩnh vực nổi bật nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng nổ gây ra nhiều biến động, trong đó làm rõ nét hơn sự gia tăng của các nhóm nghề lấy con người làm trung tâm để kịp thời đáp ứng cho những nhu cầu cấp bách. Báo cáo những việc làm mới nổi hàng năm của LinkedIn đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong việc tuyển dụng nhân viên thương mại điện tử tuyến đầu, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chuyên gia đa dạng tại nơi làm việc và hơn thế nữa là những công việc hàng đầu khác đang và dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng vào năm 2021.

21/06/2021
Trong nền kinh tế dữ liệu, quản trị dữ liệu như thế nào để vừa nhận được lợi ích từ chúng, lại vừa tránh được việc lạm dụng, sử dụng chúng sai mục đích hiện là một câu chuyện chưa trọn vẹn trên thế giới. Khung pháp lý cho dữ liệu vẫn còn khiếm khuyết, hệ thống dữ liệu và hạ tầng cho tương tác và trao đổi dữ liệu vẫn chưa hoàn chỉnh, đặc biệt ở các nước thu nhập thấp. Bên cạnh đó, còn có sự thiếu khuyết của tổ chức/định chế về dữ liệu có năng lực quản trị, khả năng tự chủ trong việc ra quyết định và nguồn lực tài chính cần thiết. Bài viết này tóm lược báo cáo “Dữ liệu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn” (2021) của World Bank với nội dung nhìn lại thực trạng trên và hướng đến một khế ước xã hội về dữ liệu gồm ba trụ cột chính: Giá trị, Tin tưởng và Công bằng.
01/07/2021
Khởi nguồn từ nhiệm vụ khảo sát phục vụ xây dựng công trình thủy điện Trị An, đến nay, PECC2 đã đi qua hành trình tròn 36 năm làm việc miệt mài, không ngừng nỗ lực của biết bao thế hệ. Nếu 35 năm là một cột mốc để cả tập thể nhìn lại một hành trình đáng tự hào, thì đến năm thứ 36, PECC2 đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp nhanh với tốc độ chuyển đổi số của toàn xã hội nói chung và lĩnh vực năng lượng nói riêng.