Việt Nam vươn lên vị trí 27 trên thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng

Chia sẻ: