Đầu tư

Đầu tư xây dựng các nhà máy điện, tập trung vào năng lượng sạch như Thủy điện nhỏ, Điện mặt trời, Điện gió, Điện sinh khối và Nhà máy điện nhiên liệu khí.

Trong những năm gần đây, bên cạnh các ngành nghề tư vấn truyền thống, PECC2 đã và đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo giá trị gia tăng thông qua các dự án đầu tư và tạo thêm việc làm cho khối tư vấn. Công tác đầu tư của PECC2 có sự chọn lọc, không dàn trải.