Tư vấn

Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế, Giám sát và Quản lý xây dựng các dự án Nguồn và Lưới điện; Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực nguồn và lưới điện

Trong 35 năm qua, với hơn 50 dự án thuỷ điện có quy mô từ vừa đến lớn và hàng chục các dự án thuỷ điện nhỏ, PECC2 đã thực hiện xuất sắc phương châm phát triển điện năng ở khu vực phía Nam nói chung và đối với lĩnh vực thuỷ điện nói riêng.
Khởi nguồn từ các công trình nhiệt điện tại Phú Mỹ đầu thập niên 90, đến nay PECC2 đã khẳng định thương hiệu là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Tư vấn Nhiệt điện.
Trung tâm Tư vấn Lưới điện (TLĐ) trực thuộc PECC2 đã và đang cung cấp các dịch vụ cho các công trình lưới điện khắp cả nước, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng, trong đó có nhiều công trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên phong tại Việt Nam.
Trải qua gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng các công trình điện, chi nhánh Khảo sát và xây dựng (PSC) đã xây dựng được một lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm.
Kể từ ngày thành lập, PECC2 đã thực hiện hàng chục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tập đoàn, với định hướng chính là Nghiên cứu các vấn đề mang tính lý luận chung của ngành và Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật – công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty và đã thực hiện thành công, được nghiệm thu và đánh giá cao.
Bên cạnh mục tiêu áp dụng BIM cho 100% dự án do PECC 2 thực hiện, Trung tâm Năng lực số sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ cốt lõi bao gồm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế hỗn hợp... vào các hoạt động thiết kế, quản lý dự án và quản lý vận hành các công trình năng lượng; đồng thời cung cấp trải nghiệm số cho khách hàng và tiến xa hơn là hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số.