QUẢN LÝ VẬN HÀNH

 

 

Vào đầu những năm 2000, PECC2 đã bắt đầu thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy điện Phú Mỹ, Phả Lại và trong những năm tiếp theo tham gia sửa chữa, cải tạo và nâng công suất cho các nhà máy điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, Nhơn Trạch 1, Vĩnh Tân 2,…

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng trong phát triển thị trường điện và lợi thế là đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng về các nhà máy điện, năm 2018, PECC2 phát triển lĩnh vực kinh doanh mới là Quản lý và Vận hành Nhà máy điện, bước đầu để vận hành các nhà máy do PECC2 làm chủ đầu tư như Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Sơn Mỹ 3.1, Điện gió Tân Thuận, Thủy điện Thác Bà 2 và một số dự án được Chủ Đầu tư ký kết Hợp đồng dịch vụ như Nhà máy Điện mặt trời Ninh Phước 6.1, Ninh Phước 6.2,…

Từ kinh nghiệm tổ chức vận hành những nhà máy điện đầu tiên, PECC2 đã thành lập Chi nhánh Vận hành và Bảo trì nhà máy điện (POM) để phát triển, mở rộng dịch vụ quản lý và vận hành các Nhà máy điện, Trạm biến áp và đường dây truyền tải điện.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của POM thông qua việc quản lý và vận hành các dự án công suất lớn như Lộc Ninh (550MWp), Hòa Hội (257MWp), Dầu Tiếng (150MWp)…Với tổng công suất vận hành trên 1300 MWp, POM đã chứng minh được năng lực của mình và trở thành thương hiệu tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước về Quản lý và Vận hành Nhà máy điện.

Dịch vụ Quản lý và Vận hành được PECC2 định hướng là một lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, tận dụng và phát huy được các thế mạnh của Công ty để trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải điện.

DỊCH VỤ

Quản lý vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây:

  • Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nhà máy;
  • Đánh giá hiện trạng hệ thống, đề xuất giải pháp;
  • Cải tạo và nâng cấp;
  • Vận hành tại chỗ NMĐ, TBA và đường dây truyền tải;
  • Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hiệu suất cho Nhà máy điện mặt trời;

Vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây từ Trung tâm Điều khiển hệ thống điện từ xa (OCC):

  • Thu thập dữ liệu, giám sát, quản trị hệ thống SCADA;
  • Quản trị NMĐ và TBA từ Trung tâm điều khiển;
  • Quản trị cơ sở hạ tầng tích hợp;
 
 
 

THẾ MẠNH

• Chất lượng cao, được đào tạo bài bản trong nước và ngoài nước;

• Giàu kinh nghiệm, có chứng nhận vận hành theo quy định, am hiểu các quy định, quy trình vận hành, hiều biết sâu rộng về thiết kế, thiết bị, công nghệ của các nhà máy điện, Trạm biếp áp và đường dây;

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp;

 

• Quản lý và vận hành trên 15 dự án Điện mặt trời, Phong điện, Thủy điện;

• Đầu tư: trực tiếp đầu tư xây dựng nhiều công trình nhà máy điện năng lượng tái tạo;

• Quản lý chất lượng: theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

 

• Quản lý và vận hành: Nhà máy điện mặt trời TTĐL Vĩnh Tân, Sơn Mỹ 3.1, Ninh Phước 6.1, Ninh Phước 6.2, điện gió Tân Thuận,…;

• Tham gia đánh giá, đề xuất các giải pháp liên quan đến bảo trì, sửa chữa: Nhà máy điện Phú Mỹ, Phả Lại, Nhơn Trạch,…;

• Thử nghiệm, vận hành sửa chữa và bảo trì hệ thống EPS, FGD, CHS, xử lý nước và xử lý nước thải Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng;

• Nắm vững các quy định chuyên ngành, thông tin quy hoạch, pháp luật và các quy định của các cơ quan thẩm quyền.

 

• Trung tâm điều khiển hệ thống điện từ xa cho các nhà máy điện và lưới điện (OCC);

• Máy móc, thiết bị, công cụ;

• Phần mềm chuyên dụng đánh giá và quản lý (ANSYS, TrueTech…);

• Mạng lưới các công ty Cơ-Điện, kiểm tra, thẩm định, sửa chữa mảng Cơ – Điện