Ngành điện sẽ được vay hàng nghìn tỷ

Để phát triển điện lưới quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo hàng loạt biện pháp tài chính, trong đó có việc chuẩn bị văn bản trình Thủ tướng cho phép EVN sử dụng khoản vay 5.000 tỷ đồng. Rất nhiều khoản vay khác trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án điện với cơ chế ưu đãi cũng sẽ được thực hiện...

Nhu cầu lớn, vốn khó

Theo nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, dự báo nhu cầu điện sẽ tăng nhanh trong 5 năm tới, mỗi năm cần đưa vào khoảng 4.800 MW công suất nguồn điện, việc thực hiện quy hoạch điện sẽ có nhiều khó khăn, thách thức như nhu cầu vốn đầu tư lớn, nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện khó khăn, giá bán điện chậm tiếp cận với giá thị trường.<

Chia sẻ: