CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX

Ngày 05/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 với nội dung sau:

+ Tên công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2.

+ Địa chỉ trụ sở chính: 37 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại : (08).22211057                   Fax : (08).22210571

+ Vốn điều lệ: 44.390.000.000 đồng

+ Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết : 4.439.000 CP .

+ Tổng giá trị niêm yết: 44.390.000.000đồng 

+ Cơ cấu sở hữu: Cổ đông nhà nước: 51,26%, cổ đông trong và ngoài công ty: 48,74%

+ Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, thuỷ lợi và các công trình công nghiệp, dân dụng; Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện; Sản xuất, kinh doanh điện năng; Mua bán vật tu thiết bị xây dựng..

Chia sẻ: