Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 (liên danh TV2-TV3)

 • Vị trí:
  Đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum
 • Tổng mức đầu tư:
  3.435.213.000.000 đồng
 • Khởi công:
  18/12/2018
 • Tình trạng:
  Đóng điện 5/2021
 • Chủ đầu tư:
  Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)
 • Công việc thực hiện:
  Tư vấn Thiết kế
Năm 2015-2016, trước đánh giá tình hình với kịch bản trễ tiến độ các nguồn điện miền Nam thì công suất trên các ĐD truyền tải liên kết Bắc – Trung - Nam liên tục cao trong giai đoạn 2017-2025, nhu cầu về truyền tải công suất cao không chỉ 1, 2 năm (giai đoạn 2017-2018) như kịch bản nguồn điện phía Nam đúng theo QHĐ VII HC mà sẽ kéo dài trong suốt giai đoạn 2017-2025, đặc biệt là các năm 2021-2022 tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố. Do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống ĐD 500kV mạch 3: Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2 là hết sức cần thiết. Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án ĐD 500kV mạch 3; - Hệ thống ĐD 500kV mạch 3 là dự án truyền tải có quy mô lớn với tổng chiều dài khoảng 700km. PECC2 là đơn vị được tham gia từ giai đoạn lập BCNCTKT, BCNCKT, TKKT, BVTC và GSTG các công trình ĐD 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 và ĐD 500kV Quảng Trạch – Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch.
Chia sẻ: