Hoàn thành công tác chặn dòng đê quây thượng lưu giai đoạn 2 Dự án Nhà máy thuỷ điện Thác Bà 2

Đến nay khối lượng công việc các hạng mục công trình thuộc sơ đồ thi công Giai đoạn 1 như: Nhà máy; Đập dâng vai phải, Cửa lấy nước; Đập Tràn 3 khoang vai phải; Kênh dẫn vào cửa lấy nước; Kênh xả; Các thiết bị cơ khí thủy công; Thiết bị cơ điện đã cơ bản hoàn thành đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyển dòng thi công giai đoạn 2. Việc hoàn thành mốc tiến độ công tác chuyển dòng giai đoạn 2 là tiền đề quan trọng để thực hiện các khối lượng công việc còn lại phục vụ cho việc tích nước hồ chứa, phát điện tổ máy vào Quý IV/2024.

Là một trong ba cổ đông lớn của dự án, đây cũng là dự án thủy điện đầu tiên mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) tham gia với vai trò thực hiện công tác tư vấn Quản lý dự án và giám sát xây dựng (PMC).

Thực hiện: PECC2

Chia sẻ: