Vietcombank sẽ thu xếp 27.100 tỷ đồng cho dự án của EVN tại Quảng Bình

Chia sẻ: