ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PECC2 NĂM 2024

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên PECC2 2024 

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN; Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT EVNPECC2 cùng các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên Ban kiểm soát; và hơn 100 Cổ đông đại diện cho hơn 5000 Cổ đông của PECC2.

Những tác động từ biến động của tình hình thế giới phức tạp: suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, mất an ninh năng lượng; cùng với những khó khăn chung của ngành điện trong năm 2023 đã có ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp. Dự báo tình hình 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần chủ động, PECC2 đã quyết liệt nỗ lực triển khai các hoạt dộng sản xuất kinh doanh. Kết quả kinh doanh Quý 1/2024 ghi nhận những kết quả triển vọng với những bước tiến quan trọng của các dự án trọng điểm: Hoàn thành công tác đóng điện ngược dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang (PECC2 thực hiện vai trò tổng thầu EPC), hướng tới mục tiêu COD trong tháng 12/2024; Hoàn thành công tác tư vấn khảo sát - thiết kế chính cho dự án Đường dây 500kV Mạch 3 (Quảng trạch - Phố Nối); Ký kết thành công hợp đồng tín dụng cho dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2.

Trong thời gian tới, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, PECC2 tiếp tục triển khai các công việc dự án quan trọng: Tiếp tục phối hợp hỗ trợ Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo để đáp ứng tiến độ của dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2; Hoàn thành đóng điện, vận hành nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và nhà máy thuỷ điện Thác Bà 2 vào cuối năm 2024.


Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT PECC2 trả lời các câu hỏi của cổ đông

Ngoài ra, PECC2 tiếp tục nghiên cứu về các dự án năng lượng mới tiềm năng, ứng dụng các nguồn điện lưu trữ, thuỷ điện tích năng, hệ thống pin lưu trữ; Đồng thời, tìm kiếm khả năng hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong và ngoài nước.

Đặc biệt, PECC2 sẽ thành lập 3 công ty TNHH MTV 100% vốn trên cơ sở chuyển đổi từ các chi nhánh trực thuộc, bao gồm: Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng; Chi nhánh Cơ Điện; Chi nhánh Vận hành và Bảo trì nhà máy Điện do PECC2 sở hữu 100% vốn. Phương án này căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 về việc thông qua Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030” của PECC2.


 Ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu trong đại hội

Đại hội cũng dành thời gian để các Cổ đông và Ban Lãnh đạo PECC2 thảo luận, trao đổi ý kiến. Giải đáp các câu hỏi của Cổ đông, Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 - khẳng định trong năm 2024, toàn thể NLĐ Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Phát biểu trong đại hội, Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN chia sẻ "PECC2 ở năm 2023 đã chinh phục được những khát vọng và hoài bão được nuôi dưỡng từ các thế hệ trước", ông cũng đồng thời nhấn mạnh PECC2 phải vượt qua thách thức, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Bên cạnh đó cũng cần chú trọng công tác xây dựng văn hoá PECC2, để tiếp tục phát huy những hoài bão và khát vọng hướng tới những mục tiêu xa hơn của PECC2 trong tương lai. 

Thực hiện: PECC2

 
Chia sẻ: