EVNPECC2 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN; Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT EVNPECC2 cùng các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên Ban kiểm soát; Bà Phạm Thị Cẩm Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đại diện đơn vị Kiểm toán; và hơn 100 Cổ đông đại diện cho hơn 4000 Cổ đông của EVNPECC2.

Tại cuộc họp, các Cổ đông đã được nghe qua:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

(3) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

(4) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

(5) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

(6) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

(7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

(8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Nhìn lại năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp khi nhiều vấn đề chưa từng có trong tiền lệ liên tiếp diễn ra khiến áp lực lạm phát cùng giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc chủ động, luôn sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, Ban Lãnh đạo EVNPECC2 cùng toàn thể người lao động Công ty đã đồng lòng vượt qua khó khăn, chung tay tận dụng tốt các cơ hội, quyết liệt triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khép lại năm 2022, EVNPECC2 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Năm 2023, EVNPECC2 xác định 04 mục tiêu chính như sau:

(1) Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;

(2) Tự chủ cung cấp dịch vụ BIM và số hóa các công trình nguồn và lưới điện, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm;

(3) Thông qua Đề án chiến lược và Tái cấu trúc PECC2 giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030;

(4) Tiếp tục thực hiện các dự án điện sinh khối, năng lượng tái tạo đã được EVN phê duyệt theo đúng chủ trương đầu tư và tiến độ dự án.

Năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung khi vẫn còn tồn đọng những khó khăn từ nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng Việt Nam vẫn đang đà tăng trưởng chậm trong ngắn hạn, Quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt cần có thêm thời gian để đi vào “cuộc sống”. Đứng trước bối cảnh đó, EVNPECC2 đã đưa ra mức doanh thu kế hoạch phù hợp.

Trong năm 2023, EVNPECC2 sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác trên cơ sở kế hoạch góp vốn của các Công ty Dự án và tiếp tục nghiên cứu, triển khai các Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022 chuyển sang.

Đại hội cũng dành thời gian để các Cổ đông và Ban Lãnh đạo EVNPECC2 thảo luận, trao đổi ý kiến. Giải đáp các câu hỏi của Cổ đông, Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT EVNPECC2 - khẳng định trong năm 2023, toàn thể NLĐ Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Cũng trong hành trình phát triển mới này, EVNPECC2 sẽ tập trung thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao với chế độ lương thưởng hấp dẫn cùng môi trường làm việc lý tưởng nhất có thể để duy trì và phát triển hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên EVNPECC2 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Chơn Hùng khẳng định: “Chặng đường sắp tới được dự đoán vẫn sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng tập thể EVNPECC2 luôn vững tin rằng, với thế mạnh về năng lực cùng khát vọng vươn xa, EVNPECC2 sẽ tiếp tục kiến tạo nên những giá trị khác biệt, mang lại cho khách hàng không chỉ đơn thuần là sản phẩm và dịch vụ mà còn là sự thỏa mãn và hài lòng.”

Thực hiện: EVNPECC2

Chia sẻ: