Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

 • Vị trí:
  Tỉnh Trà Vinh
 • Tổng mức đầu tư:
  22.774 tỉ đồng
 • Công suất:
  1 x 688 MW
 • Khởi công:
  2014
 • Tình trạng:
  Vận hành 2020
 • Chủ đầu tư:
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Chia sẻ: