PECC2 công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự Trung tâm năng lực số

Ông Võ Văn Bình - Tổng Giám đốc PECC2 nhận Quyết định thành lập và bổ nhiệm

Đóng vai trò là trung tâm thúc đẩy đổi mới công nghệ số, việc thành lập Trung tâm năng lực số PECC2 sẽ góp phần giúp PECC2 tạo nên sự đột phá về năng lực và mô hình kinh doanh, tối ưu hoá quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo dựng một nền tảng văn hoá số PECC2 bền vững.

Bên cạnh mục tiêu áp dụng BIM cho 100% dự án do PECC2 thực hiện, Trung tâm năng lực số PECC2 sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ cốt lõi bao gồm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế hỗn hợp, học máy, v.v vào cát hoạt động thiết kế, quản lý dự án và quản lý vận hành các công trình năng lượng; Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các bản sao số cho các công trình năng lượng; Đồng thời cung cấp trải nghiệm số cho khách hàng và tiến xa hơn là hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 phát biểu chúc mừng

và giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo Trung tâm Năng lực số PECC2-DCC

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2 bày tỏ niềm hy vọng với sự ra đời của Trung tâm năng lực số PECC2 cùng đội ngũ nhân lực trẻ sẽ tạo ra một bước ngoặt cho quá trình phát triển của Công ty trong thời gian tới; Ông cũng đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo năng lực số PECC2 tiếp tục phát triển các nhiệm vụ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cho Trung tâm trong quá trình xây dựng để có thể đạt được mục tiêu mà Lãnh đạo Công ty đã đề ra.

Với sự ra đời của Trung tâm năng lực số và chiến lược đầu tư bài bản trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, PECC2 sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh dựa trên năng lực số, mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ số hoá với chất lượng tiên tiến nhất.

Thực hiện: PECC2

Chia sẻ: