Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

PECC2 là doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng, hoạt động dựa trên nền tảng số tích hợp.
PECC2 củng cố vị thế cạnh tranh dựa trên năng lực số, mang đến sự khác biệt cho các đối tác, khách hàng thông qua các trải nghiệm số và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
PECC2 đứng trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

1.
Đảm bảo môi trường làm việc tin cậy, cộng tác và thấu cảm, vì hạnh phúc của mọi nhân sự PECC2.
2.
Đồng hành cùng sự phát triển năng lượng Việt Nam, vì một hệ thống điện quốc gia thông minh và bền vững.
3.
Hợp tác thực thi các dự án năng lượng trên nền tản công nghệ số, vì một mạng lưới năng lượng ASEAN kết nối.