Thư từ Ô. Phạm Văn Kính, Phó Trưởng Ðại diện EDF tại Việt nam

Kính gửi Công Ty Tư vấn Xây dựng điện 2,

 

Chúng tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về sự ra đi đột ngột của Anh Trần Văn Thịnh, Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công Ty .

 

Sự ra đi của Anh Thịnh là nỗi đau lớn không những của gia đình , những người thân , Công Ty và những đồng nghiệp đã cùng cộng tác với Anh như Văn phòng chúng tôi. Thay mặt Văn Phòng Ðại diện Tập đoàn EDF tại Việt nam, tôi xin gửi đến quý Công Ty và qua Công ty chuyển đến gia quyến Anh Trần văn Thịnh lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi.

 

Kính thư,

 

 

Phạm Văn Kính,

Phó Trưởng Ðại diện EDF tại Việt nam

 

Chia sẻ: