Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2021

Đại hội có sự tham dự của Ông Võ Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN và bà Nguyễn Hồng Khanh – Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính đại diện tập đoàn EVN – Cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối PECC2; Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên, cùng sự có mặt của 55 cổ đông, đại diện cho 30.349.877 cổ phần, tương đương tỷ lệ 84,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Báo cáo tài chính (đã kiểm toán), Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, phương án phân chia lợi nhuận, mức thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn vào doanh nghiệp khác năm 2021, Nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS.

Năm 2020, ngành điện tiếp tục đối diện với những khó khăn về phát triển nguồn điện truyền thống để đảm bảo cung cấp theo tốc độ tăng trưởng với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan từ cơ chế chính sách và xã hội; Bên cạnh đó việc phát triển nóng năng lượng tái tạo nhưng hệ thống lưới phân phối và truyền tải chưa đầu tư kịp đã gây quá tải một số khu vực…Đây cũng là cơ hội để PECC2 mở rộng thị trường nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các HĐ từ các công ty dự án của các nhà đầu tư “ngắn hạn”.

Trong năm vừa qua, bên cạnh cột mốc thiêng liêng kỷ niệm 35 năm thành lập và không ngừng phát triển, PECC2 đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và biến động. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát và tình hình thiên tai bão lũ diễn ra liên tiếp đã tác động lớn đến hoạt động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các dự án. Mặc dù vậy, nhờ thế chủ động do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể Công ty, PECC2 đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là đã đưa vào vận hành gần 60 dự án ĐMT áp mái, với tổng công suất khoảng 60MWp, Điện mặt trời Gio Thành 1,2 theo đúng tiến độ cam kết.

Năm 2020, PECC2 ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.417 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 262,2 tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2019 gần 3% và vượt bậc so với năm 2018 (hơn 180%) và các năm trước chủ yếu do mở rộng lĩnh vực kinh doanh EPC. Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 là 35%. Năm 2021, PECC2 đề ra kế hoạch tổng doanh thu là 3.681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 3% so với năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 25%.

Chia sẻ với các cổ đông về định hướng chiến lược phát triển, ông Nguyễn Chơn Hùng cho biết, PECC2 sẽ phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2020, đổi mới toàn diện các hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tích hợp với chuyển đổi số, tạo dựng môi trường văn hoá số nhằm cung cấp các trải nghiệm số và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng và đối tác. Chủ đề năm 2021 “Kiến tạo nền tảng số - Phát triển dịch vụ BIM – nâng tầm giá trị PECC2” đã thể hiện mục tiêu, kế hoạch hành dộng và kỳ vọng cho chặng đường sắp tới của PECC2.

Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển của PECC2

Với tỉ lệ đồng ý 100% của các cổ đông có mặt, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm ông Trần Quang Lâm, ông Nguyễn Trọng Nam và bầu bà Phạm Liên Hải và ông Nguyễn Mạnh Phát làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đồng thời miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bầu bà Nguyễn Hồng Khanh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch HĐQT cùng Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với sự nhất trí cao và sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, những quyết định quan trọng của Đại hội được thông qua sẽ tạo điều kiện để tập thể PECC2 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát triển và bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi Đề án tái cấu trúc Công ty, bảo toàn và gia tăng vốn của cổ đông, hài hòa lợi ích của người lao động và đóng góp các công trình hiệu quả cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Thực hiện: PECC2

Chia sẻ: