Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 3

 • Vị trí:
  xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Công suất:
  180 MWp
 • Tình trạng:
  - Giai đoạn 1: Vận hành tháng 6/2019
  - Giai đoạn 2: Vận hành tháng 11/2020
 • Chủ đầu tư:
  Công ty Cổ phần Năng lượng DT3
 • Công việc thực hiện:
  Quản lý vận hành, bảo trì nhà máy và dịch vụ vệ sinh pin.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 có diện tích 216 ha trên khu vực bán ngập của hồ Dầu Tiếng. Với địa hình đặc thù trong khu vực bán ngập hằng năm khoảng 3-4 tháng, dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 là dự án mà các kỹ sư PECC2POM ngoài đáp ứng yêu cầu chuyên môn còn phải có khả năng làm việc trong điều kiện một phần nhà máy ngập nước.

Bằng những kinh nghiệm và nỗ lực của mình, đội ngũ O&M của PECC2POM luôn đảm bảo thông số vận hành của Nhà máy: hệ số khả dụng (AF) luôn lớn hơn 99% và hệ số hiệu suất (PR) trên79%.

Chia sẻ: