Thủ tướng công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố JETP

Video: (11) Thủ tướng công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố JETP và gặp Chủ tịch EC - YouTube

Trong Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo thế giới tại COP28 vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã công bố Kế hoạch huy động nguồn lực (RMP). Việc công bố RMP đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới việc thực hiện cơ chế Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), được thống nhất giữa Việt Nam và Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG) vào tháng 12 năm 2022, tại hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN ở Brussels và đã được nêu ra trong Tuyên bố Chính trị về JETP.

Cơ chế Đối tác này hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và các mục tiêu đến năm 2030 nhằm đẩy nhanh việc đạt đỉnh và giảm mức phát thải khí nhà kính, đồng thời chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Tải tài liệu Kế hoạch huy động nguồn lực (bản tiếng Anh): RMP_Viet Nam_Eng_(Final to publication).pdf (europa.eu)

Thực hiện: PECC2
 

Chia sẻ: