Nhà máy Thuỷ điện A Vương

 • Vị trí:
  xã Macooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km
 • Công suất:
  210 MW
 • Khởi công:
  8/2003
 • Tình trạng:
  Phát điện tổ máy 1 ngày 11/10/2008
  Phát điện tổ máy 2 vào ngày 28/12/2008
 • Công việc thực hiện:
  TKKT-1 và BVTC phục vụ khởi công trong vòng 7 tháng
Với qui mô công trình và điều kiện địa chất phức tạp đặt biệt là khu vực cửa nhận nước và nhà máy thủy điện, PECC2 đã hoàn thành TKKT-1 và BVTC phục vụ khởi công trong vòng 7 tháng, đây được xem là một kỷ lục về tiến độ so với các dự án trước đây. Bên cạnh đó, công nghệ bê tông đầm lăn RCC áp dụng tại đập chính của thủy điện A Vương là tác phẩm thiết kế đầu tay của PECC2. Với chiều cao đập 80m, và chiều dài theo đỉnh đập 228.1m thì tính ổn định và an toàn của đập sau khi tích nước đã khẳng định phần nào về chất lượng thiết kế của PECC2 về đập bê tông RCC và đã tạo nền tảng về kinh nghiệm cho PECC2 áp dụng trong các dự án tiếp theo như Đồng Nai 3&4, Đắk Mi 4A.
Chia sẻ: