Nhà máy Thủy điện Đăk R’Tih

 • Vị trí:
  Trong lực vực sông Đồng Nai ở khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 (nhánh suối Đăk R’Tih )
 • Công suất:
  148MW
 • Tình trạng:
  Tổ máy số 1 của nhà máy bậc trên phát điện thương mại ngày 02/10/2011.
  Ngày 27/8/2011, tổ máy số 2 của nhà máy bậc trên đã phát điện thương mại vào ngày 30/8/2011.
  Tổ máy số 3 của nhà máy bậc dưới đã phát điện thương mại ngày 16/9/2011.
  Tổ máy số 4 của nhà máy bậc dưới phát điện thương mại vào ngày 19/10/2011
 • Chủ đầu tư:
  Tổng công ty Xây dựng số 1
 • Công việc thực hiện:
  Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi

Nằm trên địa bàn huyện Đak R’lấp, tỉnh Đăk Nông. Đây là dự án do PECC2 thiết kế, Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1) làm chủ đầu tư, và khởi công xây dựng vào tháng 6/2007, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 8/2011, với công suất lắp đặt là 144 MW. Nhà máy thủy điện Đăk R'Tih sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai và các sông suối khác trong vùng, chia thành 2 bậc thủy điện: bậc trên là nhà máy thủy điện ĐăkR'Tih -1 có diện tích hồ chứa là 11,08 km2, với công suất 82 MW. Bậc dưới là nhà máy thủy điện ĐăkR'Tih-2 có diện tích hồ chứa là 0,166 km2, với công suất là 62 MW. Lượng điện sản xuất ra được truyền từ nhà máy thủy điện bậc dưới lên nhà máy thủy điện bậc trên bằng đường dây truyền tải dài 4,5 km, AC330-220 KV. Và từ nhà máy thủy điện bậc trên đến trạm biến áp Đắk Nông bằng đường dây truyền tải dài 3,4 km mạch đơn 500 KV. Từ đây sẽ đấu nối vào lưới điện Quốc gia.

Chia sẻ: