Thuỷ điện Thác Mơ mở rộng

 • Vị trí:
  xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
 • Công suất:
  75MW
 • Khởi công:
  07/7/2014
 • Tình trạng:
  Vận hành 7/2017
 • Công việc thực hiện:
  DAĐT-TKCS, TKKT và tham gia thực hiện công tác Tư vấn giám sát cùng Các tư vấn JPOWER và NIPPON KEI.
Dự án thủy điện Thác Mở mở rộng có công suất lắp máy 75MW gồm 1 tổ máy đã được PECC2 hoàn thành TKKT vào năm 2005. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 07/7/2014 và phát điện vào tháng 7/2017. Cùng với Nhà máy cũ công suất 150MW với 2 tổ máy, tổng công suất toàn Nhà máy thủy điện Thác Mơ sau mở rộng là 225MW. Dự án do PECC2 thực hiện qua các bước DAĐT-TKCS, TKKT và tham gia thực hiện công tác Tư vấn giám sát cùng Các tư vấn JPOWER và NIPPON KEI.
Chia sẻ: