Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ

 • Vị trí:
  xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
 • Công suất:
  150 MW x 2
 • Khởi công:
  20/11/1991
 • Tình trạng:
  Hoành thành 30/04/1995
 • Chủ đầu tư:
  Bộ Năng lượng
 • Công việc thực hiện:
  Lập Thiết kế Kỹ thuậ và thiết kế bản vẽ thi công các công trình chính với tư cách là Tổng B thiết kế từ đập chính, đập phụ, đập Đức Hạnh, và đặc biệt là đập tràn.
Là công trình tiếp nối sự khởi đầu tốt đẹp của Công trình Thuỷ điện Trị An, lực lượng khảo sát thiết kế thuỷ điện Thác Mơ đã có những bước tiến quan trọng với sự chủ động hoàn toàn trong công tác khảo sát và thiết kế - tự lập LCKTKT trình bộ năng lượng phê duyệt; Chủ trì lập thiết kế kỹ thuật cùng sự phối hợp với phía Tư vấn Ucraina ở tuyến năng lượng và lần đầu tiên duyệt thiết kế kỹ thuật cùng với Tổng dự toán; Đảm nhận thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình chính với tư cách là Tổng B thiết kế từ đập chính, đập phụ, đập Đức Hạnh và đặc biệt là đập tràn – một công trình bê tông lớn của PECC2.
Chia sẻ: