Nhà máy Thủy điện SrêPốk 3

 • Vị trí:
  Cách Thành phố Ban Mê Thuột 30km về hướng Đông Bắc theo đường tỉnh lộ 681, cách thành phố Hồ Chí Minh 400 km về phía Đông Bắc.
 • Công suất:
  220 MW
 • Khởi công:
  24/12/2005
 • Tình trạng:
  Tích nước vào ngày 11/05/2009, phát điện thương mại 1 vào ngày 30/06/2010 và thương mại lần 2 vào ngày 30/09/2010.
 • Công việc thực hiện:
  Khảo sát thiết kế
Dự án thủy điện Srepok 3 với công suất thiết kế là 220 MW gồm 2 tổ máy, nằm ở hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Kuôp. Đối với dự án này, công tác khảo sát thiết kế cũng thực hiện rất khẩn trương và với bài học kinh nghiệm về địa chất của CTTĐ Buôn Kuop, các kỹ sư địa chất của PECC2 đã thận trọng nhiều hơn trong việc đánh giá điều kiện địa chất nền và vai đập.
Chia sẻ: