Nhà máy Thuỷ điện Trị An

 • Vị trí:
  Xã Trị An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
 • Tổng mức đầu tư:
  23.927 tỷ đồng (1,104 tỷ USD)
 • Công suất:
  400 MW
 • Khởi công:
  1984
 • Tình trạng:
  Vận hành năm 1989
 • Chủ đầu tư:
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
 • Công việc thực hiện:
  Đồng chủ nhiệm thiết kế công trình cùng với Viện Thiết kế thủy công Maxcova
Là công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, Thuỷ điện Trị An được xem là khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của PECC2. Công trình đã hoàn thành với thời gian kỷ lục 4 năm 4 tháng. Góp phần vào thành công chung này, PECC2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với vai trò là đồng chủ nhiệm thiết kế công trình cùng với Viện Thiết kế thủy công Maxcova. Lần đầu tiên, PECC2 đã tự lập LCKTKT một công trình thuỷ điện lớn nhất miền Nam với sự cố vấn của chuyên gia Liên Xô; tham gia lập thiết kế kỹ thuật theo sự phân giao và thực hiện thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 để đảm bảo đẩy nhanh xây dựng công trình. Kinh nghiệm xây dựng nhiệm vụ kỹ thuật của thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ điện Trị An là tiền đề vững chắc để PECC2 áp dụng cho các công trình thuỷ điện tiếp theo như Thác Mơ, Hàm Thuận, Đa Mi cùng nhiều công trình khác.
Chia sẻ: