ABOUT

For nearly 40 years of development, Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) has been growing significantly and becoming one of leading brand names in Power Sector of Vietnam. Company’s reputation has been closely connected with over 100 power source projects and hundreds of power network projects nationwide.

BUSINESS FIELDS

 
 
Over 100 power source projects
> 25.000MW
Over 150 substations
> 28.000MVA
Over 400 tranmission lines
> 6000 KM
O&M Service provision
> 2600 MW
 
 

Investor

Effective cooperation with partners; Constantly increasing the value of the company and the interests of shareholders
 

Coperate Governance

 
 

Information Disclosure

 
 

General Meeting of Shareholders

 
 

Reports

 

NEWS

19/04/2023

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA PECC2


Ngày 18/04/2023, tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển dịch năng lượng Việt Nam”. Hội thảo đã thu hút được hơn 100 đại biểu tham dự đến từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đối tác, các trường Đại học, cùng nhiều tổ chức và công ty khác trên khắp cả nước.
19/05/2023

DẤU ẤN CỦA PECC2 TẠI DIỄN ĐÀN NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM LẦN THỨ 3, NĂM 2023

Ngày 12/5/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội), Diễn đàn năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ 3) với chủ đề: “Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió tại Việt Nam” do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Tham gia với vai trò diễn giả, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã mang lại cho Diễn đàn bài tham luận với chủ đề: “Kinh nghiệm về tư vấn, thiết kế hạ tầng, quản lý các dự án điện gió, điện khí tại Việt Nam”.

24/05/2023

QUY HOẠCH ĐIỆN VIII: CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023, là nền tảng thúc đẩy phát triển điện lực cho giai đoạn mới nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực thi công cuộc chuyển đổi năng lượng công bằng. Bài viết tổng hợp các nội dung chính của QHĐ VIII và một số nhận định từ góc nhìn của những người làm công tác tư vấn.