Dak R’Tih Hydropower Plant

 • Location:
  Trong lực vực sông Đồng Nai ở khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 (nhánh suối Đăk R’Tih )
 • Designed Capacity:
  148MW
 • Status:
  Tổ máy số 1 của nhà máy bậc trên phát điện thương mại ngày 02/10/2011.
  Ngày 27/8/2011, tổ máy số 2 của nhà máy bậc trên đã phát điện thương mại vào ngày 30/8/2011.
  Tổ máy số 3 của nhà máy bậc dưới đã phát điện thương mại ngày 16/9/2011.
  Tổ máy số 4 của nhà máy bậc dưới phát điện thương mại vào ngày 19/10/2011
 • Investor:
  Tổng công ty Xây dựng số 1
 • Scope of Work:
  Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi
Chia sẻ: