SrePok 3 Hydropower Plant

 • Location:
  Cách Thành phố Ban Mê Thuột 30km về hướng Đông Bắc theo đường tỉnh lộ 681, cách thành phố Hồ Chí Minh 400 km về phía Đông Bắc.
 • Designed Capacity:
  220 MW
 • Commencement:
  24/12/2005
 • Status:
  Tích nước vào ngày 11/05/2009, phát điện thương mại 1 vào ngày 30/06/2010 và thương mại lần 2 vào ngày 30/09/2010.
 • Scope of Work:
  Khảo sát thiết kế
Chia sẻ: