Thac Mo Hydropower Plant

 • Location:
  xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
 • Designed Capacity:
  150 MW x 2
 • Commencement:
  20/11/1991
 • Status:
  Hoành thành 30/04/1995
 • Investor:
  Bộ Năng lượng
 • Scope of Work:
  Lập Thiết kế Kỹ thuậ và thiết kế bản vẽ thi công các công trình chính với tư cách là Tổng B thiết kế từ đập chính, đập phụ, đập Đức Hạnh, và đặc biệt là đập tràn.
Chia sẻ: