Thac Mo Extention Hydropower Plant

 • Location:
  xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
 • Designed Capacity:
  75MW
 • Commencement:
  07/7/2014
 • Status:
  Vận hành 7/2017
 • Scope of Work:
  DAĐT-TKCS, TKKT và tham gia thực hiện công tác Tư vấn giám sát cùng Các tư vấn JPOWER và NIPPON KEI.
Chia sẻ: