Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại PECC2

Chia sẻ: