NEWS

28/01/2011
Subcontract Signing Ceremony for Thac Mo Hydropower Station Extension Project
28/01/2011
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết Tân Mão 2011, Lễ ký kết hợp đồng tư vấn phụ Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng giữa J-Power và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 vào ngày 26 tháng 01 năm 2011.