Công bố thông tin về việc ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Hậu Giang